Automatický monitoring

Potřebujete trvale a automaticky sledovat pohyby nestabilních svahů, konstrukcí, dlouhých mostů, výškových budov, hrází, terénu nad stavbou tunelu nebo vnitřek tunelu apod.?

Leica Monitoring SolutionsLeica Geosystems nabízí ucelený systém pro automatický strukturální monitoring. Systém automatického monitoringu se skládá ze tří základních komponent: měřických senzorů s velkou odolností a spolehlivostí, komunikačních systémů a softwaru pro ovládání senzorů, sběr dat a analýzy.

Monitorovací systém od firmy Leica Geosystems je unikátní spolehlivostí senzorů (totální stanice, skenovací multistanice, GNSS, sklonoměry), ucelenou nabídkou komunikačních technologií pro přenos dat mezi senzory a servery a uceleným softwarem, který řídí celý monitorovací proces od řízení senzorů po pokročilé analýzy včetně vyrovnání sítí. Leica Geosystems je díky multistanici Nova MS50 jedinou firmou na světě, která navíc dodává tzv. plošný 3D skenovací automatický monitoring, díky kterému sledujete celé plochy s vysokým rozlišením bez nutnosti montáže odrazných hranolů.

Monitorovací systém můžete od nás získat včetně konzultace, instalace, školení a stálé technické podpory.

  Zpět